KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Aktuality Malý člověk - malý cíl
Zpět

Malý člověk - malý cíl

Přidáno 30. 6. 2019
Ilustrační foto
Michal Cholek

Když média přišla před nějakým časem s anketou, ve kterém jsme mohli vybrat největšího Čecha. Umístila se na předních příčkách celá řada historických osobností, které se u každého, kdo absolvoval povinnou školní docházku spojila okamžitě s jeho významnými počiny, charakterovými vlastnostmi i památkami, které nám zanechal.

Co vedlo naše slavné předky k tomu, aby zakládali stavby chrámů, hradů, špitálů a dalších obecně prospěšných staveb, jejichž dokončení a užitku se většinou ani nedožili.

Je to stejný pocit potřeby vykonat něco užitečného a nadčasového pro jiné, jako má sadař, který zakládá sad s vědomím, že se nemusí dočkat plodů svého úsilí.

Rozhled, moudrost a nesobeckost takovýchto lidí je obdivuhodný. Samozřejmě, že ony stavby, pokud odolaly zubu času a stojí dodnes reprezentují slavné rody i jednotlivce. Nicméně sláva panovníka po staletích není tím hlavním, co nás při návštěvě Karlštejna napadne. Většina moudrých současníků bude obdivovat mistrovské dílo nebo bude vděčna za vzdělání, které mu poskytla vyhlášená univerzita.
Jak se mění běh a rychlost dnešního lidského vnímání, požadujeme vždy okamžitý efekt a užitek. Kalamity smrkových porostů jsou způsobeny potřebou rychlého růstu smrkového dřeva do těžební velikosti stromů. Potom se děsíme kůrovcové kalamity a neumíme si s ní efektivně poradit. Takových příkladů lze použít celá řada.

Stejně tak lze nahlížet i na problematiku Krajské nemocnice Tomáše Bati. Obě varianty předpokládají dokončení v řádu 10 let a více. Nebudu rozebírat ekonomické varianty, schopnost splácení (byť je důležitá), ale uvědomuji si, že nebude sloužit pouze několik let. Bavíme se tedy o poskytování kvalitní zdravotnické péče na období příštích 20 – 30 let. To se nemusí většiny z nás již bohužel týkat. Přesto by za oněch 30 let mělo toto zdravotnické zařízení splňovat vysoké zdravotnické standardy, které si ani dnes možná ještě neumíme nadefinovat. Můžeme je implementovat do rekonstruovaných nepropojených budov v omezeném prostoru a záplavové oblasti? Nebude vhodnější se připravit na to, aby naši potomci měli dílo, které bude schopno se rozvíjet a přizpůsobovat se dalším změnám v oblasti medicíny.

Byl ve své době Karel IV. osočován z toho, že si buduje pomník univerzitou v hlavním městě?
Nevím a upřímně o tom pochybuji.

Rozhodování zodpovědných však vidím v souvislosti s horizontem, na který dokáží dohlédnout. Vím, že malý člověk si klade malé cíle a malý člověk dokáže vychovat malé lidi. Já osobně mám v úctě ty, kteří nám zde po sobě dokázali zanechat nadčasové věci.