KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Aktuality Sociálním podnikáním k lokálnímu rozvoj
Zpět

Sociálním podnikáním k lokálnímu rozvoj

Přidáno 28. 6. 2017
Ilustrační foto
www.kr-zlinsky.cz

ZLÍNSKÝ KRAJ – Seminář nazvaný „Sociálním podnikáním k lokálnímu rozvoji“ uspořádal Krajský úřad Zlínského kraje společně s agenturou CzechInvest s cílem předat důležité informace a aktuality zástupcům sociálních podniků i těm, kdo o založení takového podniku teprve uvažují. Akce se osobně zúčastnila také krajská radní pro sociální záležitosti, neziskový sektor a rodinnou politiku Michaela Blahová.

„Téma sociálního podnikání je stále pro řadu lidí těžko uchopitelné, neboť přesně nevědí, co si pod tímto pojmem představit. Sociální podnikání totiž neznamená pouze zaměstnávání zdravotně či jinak znevýhodněných spoluobčanů, ale má přesah i do dalších oblastí lidské činnosti, například do té environmentální. Proto jsem velmi ráda, že jsme tento seminář uspořádali a věřím, že bude užitečně stráveným časem pro všechny přítomné,“ uvedla Michaela Blahová.

Co se tedy sociálním podnikáním konkrétně rozumí? Stručně řečeno: jsou to podnikatelské aktivity prospívající společnosti či životnímu prostředí. Sociální podnikání hraje důležitou roli v místním rozvoji a často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním. Zisk je z větší části použit pro další rozvoj sociálního podniku. Pro sociální podnik je stejně důležité dosahování zisku i zvýšení veřejného prospěchu.

V úvodu semináře pohovořil ředitel Regionální kanceláře Agentury CzechInvest pro Zlínský kraj Lukáš Trčka o aktuálním socioekonomickém rozvoji Zlínského kraje, poté byli účastníci ze strany Milady Pelajové a Zdeňka Okáče z Ministerstva práce a sociálních věcí seznámeni s metodikou pro žadatele a příjemce finanční podpory v rámci Operačního programu Zaměstnanost a také s tím, jaké bývají nejčastější chyby žadatelů a jak se těchto chyb vyvarovat.

Se svým příspěvkem vystoupila také poradkyně ministryně práce a sociálních věcí Jana Maussen, která přítomné seznámila s principy participativního podnikání (podniky vlastněné a řízené zaměstnanci), jako jednoho z vhodných způsobů sociálního podnikání.

Jako konkrétní příklad fungování sociálního podniku byla na semináři představena činnost firmy Pragulic, které udělala z bezdomovců placené průvodce Prahou. V současnosti zaměstnává devět z nich. Kromě platu jim poskytuje také klasické zaměstnanecké benefity – služební mobily, jazykové kurzy, dokonce i teambuilding. Z lidí na okraji společnosti se tak podařilo udělat sebevědomé a užitečné bytosti.

Na závěr představila ředitelka spolku TESSEA ČR Šárka Dořičáková aktivity této nestátní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rozvoji sociálního podnikání v České republice, s vazbou na činnost v regionech. Spolek zastřešuje sociální podniky z celé republiky, propojuje je, podporuje jejich zájmy a prezentuje je navenek. Současně jim a všem dalším zájemcům o téma podává aktuální informace o sociálním podnikání nejen v České republice, ale i jinde ve světě.