Naši lidé

Mgr. Miroslav Kašný
předseda OV Zlín
Michaela Blahová
místopředsedkyně OV Zlín
Jaroslav Masař
místopředseda OV Zlín
Tomáš Cahel
místopředseda OV Zlín

Členové předsednictva OV:

Ivan Skřivánek
Jiří Stodůlka
Milena Tománková
Vojtěch Volf
Petr Venený